Regulaminy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.egoistus.com

Właścicielem i prowadzącym sklepu internetowego działający pod adresem www.egoistus.com jest  Egoistus Sp. z o. o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889066, REGON 388428384, Address: ul. Towarowa, nr 20B, 10-417 Olsztyn, NIP 7393951232. Info@egoistus.com, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Sklepu.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez  Egoistus Sp. z o. o. Address: ul. Towarowa, nr 20B, 10-417 Olsztyn, za pośrednictwem sklepu internetowego www.egoistus.com (zwanego dalej: „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”)

Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach działalności Sklepu;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego  www.egoistus.com
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.egoistus.com , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  Egoistus Sp. z o. o , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Zasady działania sklepu internetowego www.egoistus.com

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Egoistus Sp. z o. o prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – Klientem, a Sklepem.

Rejestracja i logowanie.

 1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie internetowym www.egoistus.com bez rejestracji na stronie.
 2. Klient może dokonać zakupów w Sklepie internetowym www.egoistus.com poprzez rejestrację/logowanie na stronie.
 3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę „Rejestracja”, a następnie w oknie „Zarejestruj się”należy podać adres e-mail i rozpocząć procedurę rejestracji.
 4. W celu poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego należy podać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, adres i numer telefonu. Pozostałe dane są opcjonalne. Procedura rejestracji na tym etapie jest zakończona, zaś Klient automatycznie zostaje zalogowany do Sklepu.
 5. Po zatwierdzeniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, wyświetlona zostanie strona „Moje konto”, na której znajdują się linki do złożonych zamówień, otrzymanych pokwitowań, modyfikacji adresu lub danych posiadacza konta.
 6. Na podany w czasie rejestracji adres e-mail zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość zawierająca informację od utworzeniu konta w Sklepie i dane do logowania.
 7. Zaleca się zabezpieczenie tej wiadomości przed dostępem osób trzecich, w celu uniemożliwienia nieuprawnionego pozyskania danych Użytkownika wykorzystywanych do logowania w Sklepie internetowym. 
 8. Po zalogowaniu, Użytkownik w zakładce„Moje konto” może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię zamówień.
 9. Dostępność zamówionych towarów.
 10. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
 11. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny.
 12. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
 13. Zamówienia i wykonanie umowy.

Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty zawarcia umowy, w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.egoistus.com
 2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie itp.
 3. Towar zostaje zarezerwowany przez Klienta po dokończeniu procesu składania zamówienia, tj. kliknięcie przyciskuKup Teraz”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sklepowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
 5. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych osobowych, wybór formy płatności, sposobu wysyłki oraz przesłanie zamówienia.
 6. Umowa może być w języku polskim.
 7. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej lub pracownikowi Sklepu, do przekazania przesyłki Klientowi.
 8. Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego i e-mail są przyjmowane całą dobę – przez cały rok.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 10. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 12. W przypadku, gdy zamówiony towar okaże się w danej chwili niedostępny na terenie Polski, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, zaś zamówienie zostanie anulowane w części dotyczącej tego towaru.
 13. Zamówienia są realizowane w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
 14. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas potrzebny przewoźnikowi na jego doręczenie.
 15. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
  • firmy kurierskiej – czas dostawy 3-5 dni robocze
  Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od sposobu dostawy i od stawki doręczyciela.
 16. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 17. Po zrealizowanym zamówieniu faktura VAT zostanie dostarczona mailowo na adres mailowy podany podczas rejestracji.
 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 19. Koszt przesyłki, zgodnie z zamieszczoną przy zamówieniu kalkulacją pokrywa Klient.
 20. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 21. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 22. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 23. Dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 24. Jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki i wróci ona do sklepu egoistus.com, za ponowną wysyłkę Klient musi zapłacić dodatkowe 15 zł. w przypadku dostawy kurierem.
 25. Anulowanie zamówienia.
 26. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.
 27. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 28. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem e-mail: Info@egoistus.com lub pod  numerem: +48 504366474
 29. Sprzedawca może anulować zamówienie biorąc pod uwagę historię zamówień Klienta lub brak kontaktu z Klientem.

Płatności.

Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych  należy dokonać przelewem tradycyjnym.

Ceny.

 1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, których wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy.
 3. Koszty dostawy ustalane są w trakcie składania zamówienia.
 4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep internetowy zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. Zmiany cen nie dotyczą zamówień już złożonych.
 7. Reklamacje i zwroty.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), zwana dalej: „Ustawą” oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem w formie e-maila na adres: Info@egoistus.com

  Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Odstąpienie od umowy

  • a) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  – W przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

  – W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

  – W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

  – W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

  • b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas: Egoistus Sp. z o. o. Towarowa, nr 20B, 10-417 Olsztyn, E-mail:  Info@egoistus.com  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.

  Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, prześlemy Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  • c) Skutki odstąpienia od umowy:

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

  Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

  EGOISTUS SP. Z O.O. Alfreda Lityńskiego 6/8, 16-400 Suwałki, E-mail: Info@egoistus.com niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  • d)Informacja o odpowiedzialności konsumenta:

  Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  • e) Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • f) Produkt podlega zwrotowi w stanie niezmienionym.
  • g) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  – umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  – umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  – umowy zawartej na aukcji publicznej;

  Reklamacje

  • a) Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sklep ponosi odpowiedzialność za wady.
  • b) Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Info@egoistus.com
  • c) W treści wiadomości należy na podać imię i nazwisko zamawiającego, adres do korespondencji, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury), opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego.
  • d) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.
  • e) Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sklep.
  • f) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą mailową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu.
  • g)W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji na koszt Klienta.
  • h) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

  "Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone kartą za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Stripe, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: www.Stripe.com, oraz przez Polskie przelewy za pośrednictwem „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531."

   

  REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

  (1) Postanowienia ogólne

  # 1

  W niniejszym regulaminie karty podarunkowej EGOISTUS pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  • Regulamin - dokument określający warunki i zasady nabywania Kart Podarunkowych 
w sklepie internetowym oraz zasady ich realizacji 

  • Wydawca – Egoistus Sp.zo.o; z siedzibą ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn, NIP: 7393951232

  • Karta Podarunkowa EGOISTUS – bon towarowy w formie elektronicznej,  wydany na okaziciela, uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów 
w sklepie internetowym Egoistus.com w zakresie limitu kwotowego ustalonego na Karcie Podarunkowej.

   • Klient/ Nabywca – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową, w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej. Nabycie następuje w celu jej wykorzystania osobiście lub przekazania innemu Użytkownikowi. 

   • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w sklepie Egoistus.com
   • Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej Egoistus.com 

   • Koszyk - miejsce w sklepie internetowym, w którym gromadzone są towary wybrane przez Klienta spośród dostępnego asortymentu

   • Towary – wszystkie rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie Egoistus.com

  # 2

  1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej
  2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu Egoistus.com


  (2) Wydanie Karty Podarunkowej EGOISTUS


  # 3

  1. Kartę Podarunkową można zakupić za pośrednictwem sklepu internetowego Egoistus.com
   2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest dodanie Karty o wybranym wariancie cenowym do koszyka. 
   3. Karta Podarunkowa uruchamiana jest z chwilą zrealizowania i opłacenia złożonego przez Klienta  zamówienia w Sklepie, zawierającego Kartę Podarunkową w koszyku.
   4. Aktywacja następuje w momencie przesłania Karty Podarunkowej Nabywcy na maila wskazanego podczas składania zamówienia. 
   5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej mailowo, 
a następnie do realizacji jej w sklepie Egoistus.com
   6. Możliwe jest zakupienie dowolnej ilości Kart Podarunkowych, zgodnie z zamówieniem Klienta.
  2. Wydawca na życzenie Nabywcy wystawia dokument niefiskalny, potwierdzający fakt nabycia i wartość nominalną zakupionej Karty Podarunkowej.

  # 4

  1. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.
   2. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN.
   3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności 
na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. #1 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.
   4. Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę oznacza zawarcie umowy o korzystanie 
z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.


  (3) Zasady korzystania z Karty Podarunkowej EGOISTUS


  # 5

  1. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane wyłącznie w Sklepie internetowym Egoistus.com z wyłączeniem sklepu stacjonarnego.
   2. Karta Podarunkowa pokrywa zakup towaru wybranego i zgromadzonego w Koszyku, jak również koszt wysyłki towaru naliczany przy wyborze dostępnych opcji w Sklepie. 
   3. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej w odpowiednim polu na etapie podsumowania transakcji podczas zakupów.
   4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wartości zakupionej Karty, lub do upływu terminu jej ważności. 
   4. Opłata Kartą Podarunkową jest możliwa tylko do wysokości wartości posiadanej Karty.
   5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej korzystając z innych metod płatności dostępnych w Sklepie.
   6. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej 
może zostać wykorzystana przy dokonywaniu kolejnych zakupów pod warunkiem aktywności karty.
   7. Zakupy realizowane za pomocą Karty Podarunkowej łączą się z dostępnymi w danej chwili rabatami Sklepu. 

  # 6

  1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej EGOISTUS w przypadku:
   a. braku środków na Karcie Podarunkowej
   b. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru
   c. w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia dopłaty lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w #5 pkt 4
   d. upływu ważności Karty Podarunkowej
   e. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności: 
niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy.
   2. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wyszczególnione w # 6 ust. 1

  # 7

  1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz 
nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa 
nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
   2. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej tylko z pomocą naszej infolinii tel. 504 366 474 lub mailowo kontaktując się pod adresem: info@egoistus.com
   3. Karty Podarunkowej nie można doładować. Można dokupić kolejną o dowolnej wartości dostępną na naszej stronie. 


  (4) Zwrot towarów


  # 8

  1. Towary nabyte w Sklepie EGOISTUS z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa zawartych w naszym regulaminie sklepu.
  2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.


  (5) Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej


  # 9

  1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane drogą mailową Info@egoistus.com lub pod telefonem 504 366 474, w godzinach pracy infolinii.
  2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


  (6) Postanowienia końcowe


  # 10

  1. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej drogą mailową oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, 
nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

   

  1. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy, najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo - na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych - otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

   

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu jednakże Każdy Nabywca/Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie poprzez udostępnienie na stronie internetowej sklepu wiadomości o zmianie zawierającej zmienioną treść regulaminu oraz indywidualnie poinformujemy zarejestrowanych użytkowników o zaistniałych jakichkolwiek zmianach. 

  # 11

  1. Administratorem danych osobowych Nabywców oraz Użytkowników przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Podarunkową jest Wydawca.
  2. Wydawca przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Nabywców i Użytkowników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z uprawnień, określonych w niniejszym Regulaminie. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. uprawnień.